Sečení trávy

seceni travy
Sekáme jak soukromé zahrady, tak veřejné prostory i firemní areály. Nedělají nám tedy problém zakázky 1 000 m2, ale ani například 50 000 m2

Rizikové kácení

YTNWOODSW3KFJTO7D4R6QS3BWA
Dokážeme bezpečně pokácet jakýkoliv typ stromu, jakékoliv velikosti i jakékoliv náročnosti. Používáme stromolezeckou techniku, plošiny i kácení ze země.

Odvoz hmot

odvoz hmot
Dokáže odvést jakékoliv množství všech typů hmot. Odvážíme i likvidujeme travní či dřevní hmotu. Používáme vyklápěcí návěsy do všech tří stran.

Štěpkování
& Frézování

štěpkování a frézování
Naše štěpkovače dokáží zlikvidovat dřevní odpad, a to až do průměru 22 cm. Pařezové frézy odstraní pařezy i do průměru 170 cm.

Likvidace listí

likvidace listi
Pomocí naší komunální techniky jsme schopni realizovat sběr listí na jakkoliv rozlehlé ploše. Listí taktéž odvážíme a likvidujeme.

Údržba silnic
& areálů firem

udrzba arealu
Čistíme zpevněné povrchy pomocí průmyslových kartáčů. Lze například využít u náhlého znečištění vozovky: stavební, zemědělské práce, atd., u pravidelného čištění areálů firem, nákupních center, aj.